Selections of Karmello Chocolates

KARMELLO STANDARD BOX
Price: 10,99 EUR
COCKTAIL SELECTION
Price: 10,99 EUR
NUT SELECTION
Price: 10,99 EUR
COFFEE SELECTION
Price: 10,99 EUR
GIANDUJA SELECTION
Price: 10,99 EUR
ALCOHOL SELECTION
Price: 10,99 EUR
CUBA LIBRE
Price: 10,99 EUR
COSMOPOLITAN
Price: 10,99 EUR
TEQUILA SUNRISE
Price: 10,99 EUR
MOJITO
Price: 10,99 EUR
PINA COLADA
Price: 10,99 EUR
LYCHEE
Price: 10,99 EUR
PASSION FRUIT
Price: 10,99 EUR
STRAWBERRY
Price: 10,99 EUR
PEAR
Price: 10,99 EUR
BANANA
Price: 10,99 EUR
COFFEE AND NUTS
Price: 10,99 EUR
MILKY HAZELNUT
Price: 10,99 EUR
WHITE ALMOND
Price: 10,99 EUR
GINGERBREAD
Price: 10,99 EUR
DARK ALMOND
Price: 10,99 EUR
CAPPUCINO
Price: 10,99 EUR
FRENCH COFFEE
Price: 10,99 EUR
AMARETTO
Price: 10,99 EUR
TRIPLE SEC
Price: 10,99 EUR
ITALIAN COFFEE
Price: 10,99 EUR
DARK GIANDUJA
Price: 10,99 EUR
WHITE GIANDUJA
Price: 10,99 EUR
GIANDUJA WITH RAISINS
Price: 10,99 EUR
CRUNCHY GIANDUJA
Price: 10,99 EUR
COGNAC
Price: 10,99 EUR
WHISKY
Price: 10,99 EUR
CHILLI VODKA
Price: 10,99 EUR
COOKIE
Price: 10,99 EUR
MALIBU RUM
Price: 10,99 EUR
CARAMEL HEARTS
Price: 10,99 EUR
RUBY HEARTS
Price: 10,99 EUR
VANILLA HEARTS SET
Price: 10,99 EUR