Selections of Karmello Chocolates

COFFEE SELECTION
Price: 6,24 EUR
CUBA LIBRE
Price: 6,24 EUR
COSMOPOLITAN
Price: 6,24 EUR
TEQUILA SUNRISE
Price: 6,24 EUR
MOJITO
Price: 6,24 EUR
PINA COLADA
Price: 6,24 EUR
LYCHEE
Price: 6,24 EUR
MALIBU RUM
Price: 6,24 EUR
PASSION FRUIT
Price: 6,24 EUR
STRAWBERRY
Price: 6,24 EUR
PEAR
Price: 6,24 EUR
BANANA
Price: 6,24 EUR
COCOA&ALCOHOL
Price: 6,24 EUR
MILKY HAZELNUT
Price: 6,99 EUR
WHITE ALMOND
Price: 6,24 EUR
GINGERBREAD
Price: 6,99 EUR
CAPPUCINO
Price: 6,24 EUR
FRENCH COFFEE
Price: 6,24 EUR
AMARETTO
Price: 6,24 EUR
TRIPLE SEC
Price: 6,24 EUR
ITALIAN COFFEE
Price: 6,24 EUR
DARK GIANDUJA
Price: 6,24 EUR
WHITE GIANDUJA
Price: 6,99 EUR
WHISKY
Price: 6,24 EUR
COGNAC
Price: 6,24 EUR
CHILLI VODKA
Price: 6,24 EUR
COOKIE
Price: 6,24 EUR
CARAMEL HEARTS
Price: 6,99 EUR