Selections of Karmello Chocolates

KARMELLO FOUR-BOX SET

Price: 41,99 EUR

COCKTAIL SELECTION

Price: 9,99 EUR

COFFEE SELECTION

Price: 9,99 EUR

GIANDUJA SELECTION

Price: 9,99 EUR

ALCOHOL SELECTION

Price: 9,99 EUR

NUT SELECTION

Price: 9,99 EUR

CUBA LIBRE SET

Price: 9,49 EUR

APEROL SET

Price: 9,49 EUR

TEQUILA SUNRISE SET

Price: 9,49 EUR

MOJITO SET

Price: 9,49 EUR

WHISKY SOUR SET

Price: 9,49 EUR

APPLE CINNAMON SET

Price: 9,49 EUR

COFFEE AND NUTS SET

Price: 9,49 EUR

MILKY HAZELNUT SET

Price: 9,49 EUR

WHITE ALMOND SET

Price: 9,49 EUR

GINGERBREAD SET

Price: 9,49 EUR

DARK ALMOND SET

Price: 9,49 EUR

CAPPUCINO SET

Price: 9,49 EUR

FRENCH COFFEE SET

Price: 9,49 EUR

AMARETTO SET

Price: 9,49 EUR

TRIPLE SEC SET

Price: 9,49 EUR

ITALIAN COFFEE SET

Price: 9,49 EUR

DARK GIANDUJA SET

Price: 9,49 EUR

WHITE GIANDUJA SET

Price: 9,49 EUR

COGNAC SET

Price: 9,49 EUR

WHISKY SET

Price: 9,49 EUR

CHILLI VODKA SET

Price: 9,49 EUR

COOKIE SET

Price: 9,49 EUR

MALIBU RUM SET

Price: 9,49 EUR

CARAMEL HEARTS SET

Price: 9,49 EUR

VANILLA HEARTS SET

Price: 9,49 EUR